Načítám...
Svítilny pro denní svícení
30.10.2010 Archív článků STK Nepomucká

Svítilny pro denní svícení

V poslední době se jistě každý z nás na silnici potkal s protijedoucím vozidlem které mělo rozsvícena jiná než obvykle požívaná světla. U těchto vozidel se pravděpodobně jednalo o tak zvané svítilny pro denní svícení.

V poslední době se jistě každý z nás na silnici potkal s protijedoucím vozidlem které mělo rozsvícena jiná než obvykle požívaná světla. U těchto vozidel se pravděpodobně jednalo o tak zvané svítilny pro denní svícení. Ano svítilny pro denní svícení se stala, tak je tomu často, motoristickou módou nebo-li lidově hitem poslední doby. Svítilny pro denní svícení šetří u vozidla spotřebu elektrické energie,tím i pohonné hmoty a konec konců i opotřebení žárovek, které mají svou dobu svítivosti danou.
Pozor však na jednu věc a to je to na co chceme upozornit.

Vše co je vozidle namontované, ať ve výrobním závodě , nebo dodatečně, musí být schváleného provedení a musí být namontováno podle schválených podmínek. Tak tomu je i u svítilen pro denní svícení. Protože v současné době potkáváme na silnici vozidla s různě umístěnými a zapojenými svítilnami pro denní svícení, chceme zde poukázat na předpisy EHK OSN ke kterým se naše republika zavázala. Ministerstvo dopravy zatím nevydalo žádné oficiální stanovisko (kontrolní úkon) k používání, umístění a elektrického zapojení světlometů pro denní svícení. Obáváme se však, že po vydání závazného předpisu a zavedením kontrolního úkonu světlometů pro denní svícení na STK, bude hodně vozidel, která nebudou předpisu vyhovovat. Abychom předešli zbytečným nepříjemnostem, chceme veřejnost touto cestou ve stručnosti seznámit s předpisy, které se vážou k této problematice.

Svítilny pro denní svícení podléhají schválení podle mezinárodních předpisů EHK č. 48 a EHK č. 87 ke kterým naše republika přistoupila již v roce 1990. Předpis EHK 87, popisuje denní svítilny jako takové jejich označení svítivost, barvu světla a podobně. Předpis EHK 48, popisuje umístění a elektrické zapojení denních svítilen na vozidle.

Pro ilustraci níže uvádíme výtah obou předpisů:

Výtah předpisu EHK OSN 87 - „Jednotná ustanovení pro homologaci denních svítilen motorových vozidel“.

Tento předpis platí pro homologaci svítilen, určených ke zvýšení rozpoznatelnosti vozidla v denním světle.

 • denní svítilna znamená svítilnu směrovanou vpřed, která se užívá pro zvýšení viditelnosti vozidla při jeho jízdě za doby denního světla.
 • denní svítilny mohou býti společné s jinými svítilnami svítícími dopředu (tj. mohou být skupinové , sdružené, nebo sloučené světlomety, ze dodržení požadavků EHK předpisů ).
 • denní svítilny mají barvu vyzařovaného světla bílou.
 • denní svítilna musí být homologována tzn., že obecně musí být označena homologační značkou.
  • značku tvoří kružnice, ve které je písmeno „E“ následované rozlišovacím číslem země, která homologaci udělila.
  • homologační číslo
  • doplňkový symbol „ RL“ (označení svítilny pro denní svícení)
  • obě číslice homologačního čísla, která označují platnou sérii změn v době vydání homologace.

Ke stažení

Výtah anotace předpisů EHK OSN číslo 48

Pavel Vaňáč
Vedoucí STK 34.11