Načítám...

Prohlídky na přání zákazníka

Prohlídky silničních vozidel na přání zákazníka jsou prováděny mimo rámec technických prohlídek předepsaných zákonem č.56/2001 Sb. Jsou prováděny jako prohlídky informativní o technickém stavu silničního vozidla, bez vyznačení výsledku prohlídky do technického průkazu a bez vylepení kontrolní nálepky na registrační značku. Ceny jsou smluvní, jsou stanoveny ve vztahu k pracovišti a jeho vybavení. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Ceny jsou platné od 1.3.2019

Kategorie vozidla – druhPracovištěOstatní úkonyCena celkem
Montážní jámaVálcová zkušebna brzdSeřízení světel
 L1,L2,L3 - motocykl  150 Kč  ---  60 Kč  ---  280,00 Kč
 M1 - osobní automobil  220 Kč  220 Kč  100 Kč  ---  550,00 Kč
 N1 - nákladní automobil  270 Kč  270 Kč  100 Kč  ---  660,00 Kč
 M1,N1 - speciální automobil  270 Kč  270 Kč  100 Kč  ---  660,00 Kč
 O1 - přívěs nebržděný  220 Kč  ---  ---  ---  225,00 Kč
 O1,O2 - přívěs bržděný + speciální  220 Kč  160 Kč  ---  ---  430,00 Kč
 Kontrola tažného zařízení  ---  ---  --- 220 Kč   225,00 Kč
 Vylepení náhradní nálepky  ---  ---  ---  40 Kč    40,00 Kč


Miroslav Krieger  
 Vedoucí STK 34.11