Načítám...

Prohlídky na přání zákazníka

Prohlídky silničních vozidel na přání zákazníka jsou prováděny mimo rámec technických prohlídek předepsaných zákonem č.56/2001 Sb., jsou prováděny jako prohlídky informativní o technickém stavu silničního vozidla bez vyznačení výsledku prohlídky do technického průkazu a bez vylepení kontrolní nálepky na registrační značku. Ceny jsou smluvní, jsou stanoveny ve vztahu k pracovišti a jeho vybavení. Ceny jsou včetně 21% DPH.

Ceny jsou platné od 22.1.2024

Plný rozsah úkonů       900 Kč
Kontrola podvozku       300 Kč
Kontrola geometrie přední nápravy (bez seřízení)       100 Kč
Kontrola brzd       300 Kč
Kontrola a seřízení světlometů       100 Kč
Kontrola těsnosti LPG – CNG       250 Kč
Kontrola evidenčních údajů vozidla       150 Kč
Kontrola tažného zařízení       300 Kč
Kontrola kol za účelem zápisu do TP       300 Kč
Vylepení náhradní nálepky         50 Kč
Vyhotovení opisu protokolu o evidenční kontrole nebo vyhotovení opisu protokolu o technické prohlídce       100 Kč
Potvrzení o plnění emisního předpisu (pro určení výše ekologického poplatku)    1.200 Kč
Výpis z technických údajů vystavený pověřenou zkušebnou (pro vozidla dovezená ze zemí EU)    2.200 Kč
Výpis z technických údajů vystavený pověřenou zkušebnou (pro vozidla dovezená ze států mimo zemí EU, zejména z USA)  15.500 Kč
Emisní nálepka pro Německo       350 Kč
Ověření stavu km       200 Kč


Miroslav Krieger  
 Vedoucí STK 34.11