Načítám...

Technické prohlídky pravidelné, stanovené zákonem č.56/2001 Sb.

Ceny technických prohlídek jsou cenami smluvními. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Ceny jsou platné od 22.1.2024.

Kategorie vozidla – druhPravidelná prohlídkaOpakovaná prohlídka
L - motocykly     900 Kč  
M1 - osobní automobil  1.150 Kč  
M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG  1.400 Kč  
N1 - nákladní automobil  1.250 Kč  
N1 nákladní automobil s pohonem LPG nebo CNG  1.500 Kč  
O1 - přívěs nebrzděný     700 Kč  
O1,O2 - přívěs brzděný + speciální     900 Kč  
L, M1, N1, O1, O2 Opakované prohlídky do 3 dnů včetně
Od 4 do 30 dnů
Opakovaná prohlídka, kdy závada byla zjištěna v jiné STK se provádí v plném rozsahu a za cenu pravidelné prohlídky
     50 Kč  
 250 Kč   
M1, N1 Opakované prohlídky z důvodu neplnění emisí     100 Kč
Evidenční kontroly   600 Kč  
Evidenční kontrola na zahraniční doklady   900 Kč  
Vystavení samostatného dokladu o evidenční kontrole (mimo protokol o technické prohlídce)   100 Kč  
Kontrola těsnosti zařízení na LPG – CNG připočítatelná položka   250 Kč   250 Kč
Nařízená prohlídka motocykly – L   470 Kč  
Nařízená prohlídka automobilů - M1, N1   800 Kč  Miroslav Krieger   
vedoucí STK 34.11