Načítám...

Technické prohlídky pravidelné, stanovené zákonem č.56/2001 Sb.

Ceny technických prohlídek jsou ceny smluvní, stanovené na základě výměru MFČR z roku 2017 ve smyslu § 6 zákona č.526/90 Sb. o cenách. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Ceny jsou platné od 1.3.2019.

Kategorie vozidla – druhPravidelná prohlídkaOpakovaná prohlídka
L1,L2,L3 - motocykl   630,-- Kč  
M1 - osobní automobil   860,-- Kč  
M1G - osobní automobil terénní   870,-- Kč  
M1 - osobní automobil speciální   900,-- Kč  
M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG 1050,-- Kč  
M1 - kontrola těsnosti soustavy LPG a CNG (připočitatelná položka)   225,-- Kč 225 Kč
N1 - nákladní automobil   950,-- Kč  
N1 - speciální   970,-- Kč  
N1 - nákladní automobil s pohonem na LPGnebo CNG 1390,-- Kč  
N1 - kontrola těsnosti soustavy LPG (připočitatelná položka)   225,-- Kč 225 Kč
O1 - přívěs nebrzděný   440,-- Kč  
O1,O2 - přívěs brzděný + speciální   610,-- Kč  
opakované prohlídky do 3 dnů včetně, 
4 - 30 den
opakované prohlídky zdůvodu neplnění emisí
OPAKOVANÁ PROHLÍDKA KDY ZÁVADA  BYLA ZJIŠTĚNA V JINÉ STK SE
PROVÁDÍ V V PLNÉM ROZSAHU A ZA CENU PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY
  20,-- Kč  
210,-- Kč
60,-- Kč
Evidenční kontrola   450,-- Kč  
Evidenční kontrola na zahraniční doklady   600,-- Kč  
Vyhotovení opisu protokolu o technické prohlídce     40,-- Kč  
Vylepení náhradní nálepky     40,-- Kč  
Kontrola tažného zařízení nově namontovaného   230,-- Kč  
Zprostředkování výpisu o plnění emisního předpisu 1200,-- Kč  
Zprostředkování výpisu technických údajů 2200,-- Kč  
Zprostředkování potvrzení o schválení typu z některého státu EU 2200,-- Kč  Miroslav Krieger   
vedoucí STK 34.11