Načítám...

Technické prohlídky pravidelné, stanovené zákonem č.56/2001 Sb.

Ceny technických prohlídek jsou ceny smluvní, stanovené na základě výměru MFČR z roku 2017 ve smyslu § 6 zákona č.526/90 Sb. o cenách. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Ceny jsou platné od 10.1.2022.

Kategorie vozidla – druhPravidelná prohlídkaOpakovaná prohlídka
L - motocykly   700 Kč  
M1 - osobní automobil   950 Kč  
M1G osobní automobil terénní   960 Kč  
M1 - osobní automobil speciální   960 Kč  
M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG 1200 Kč  
N1 - nákladní automobil 1050 Kč  
N1G a speciální 1070 Kč  
N1 nákladní automobil s pohonem LPG nebo CNG 1330 Kč  
O1 - přívěs nebrzděný   480 Kč  
O1,O2 - přívěs brzděný + speciální   750 Kč  
L, M1, N1, O1, O2 Opakované prohlídky do 3 dnů včetně
Od 4 do 30 dnů
Opakovaná prohlídka, kdy závada byla zjištěna v jiné STK se provádí v plném rozsahu a za cenu pravidelné prohlídky
     20 Kč  
 210 Kč   
M1, N1 Opakované prohlídky z důvodu neplnění emisí     70 Kč
Evidenční kontroly   480 Kč  
Evidenční kontrola na zahraniční doklady   750 Kč  
Vystavení samostatného dokladu o evidenční kontrole (mimo protokol o technické prohlídce)   100 Kč  
Kontrola těsnosti zařízení na LPG – CNG připočítatelná položka   250 Kč   250 Kč
Nařízená prohlídka motocykly – L   470 Kč  
Nařízená prohlídka automobilů - M1, N1   800 Kč  Miroslav Krieger   
vedoucí STK 34.11