Načítám...

Seznam závad, kontrolovaných při technické prohlídce.

A - závada lehká B - závada vážná C - závada nebezpečná

Seznam závad je uveden v příloze novelizované vyhlášky č. 302/2001 Sb., vyhl. 82/2012 Sb. a Instrukcí pro STK č. 1/2012 v četně následných oprav.

Doporučujeme aktuální znění na webu Zákony pro lidi.


Profesní komora stanic technické kontroly ČR