Načítám...
Ekologické plakety pro vjezd do
20.12.2009 Archív článků STK Nepomucká

Ekologické plakety pro vjezd do "ekologických zón" v Německu

Vážení motoristé,
chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývajícího zavádění "ekologických zón" v Německu.

Vážení motoristé, chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývajícího zavádění "ekologických zón" v Německu. Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami bylo ustanoveno označování vozidel tzv. "ekologickou plaketou" dle jednotlivých stupňů znečišťování. Od 1. března 2008 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny" do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů. Čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější vozidlo.

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008. Zóny kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami "Umwelt.

Povinná doplňková značka (obr. 3) s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a s nápisem "frei" upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené zóny.

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily , nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je časově neomezená, je však na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla a tím je nepřenosná.

Jak a kde ekologickou plaketu získat?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.
V naší stanici technické kontroly jsme prodej ekologických plaket do "nízkoemisních zón" v Německu již zahájili. Cena za získání ekologické plakety je 300,- Kč. Cena je platná od 20.12.2009

Kdy a kde vstoupí v platnost ekologické zóny v Německu?

Následující informace jsou přeloženy překladačem Google ze stránek Spolkové agentury pro životní prostředí. Pokud se náhodou nezobrazí, pak je závada někde v Německu.
Originální stránky v němčině