Načítám...
Co nového v povinné výbavě automobilů od 1.1.2011
20.12.2010 Archív článků STK Nepomucká

Co nového v povinné výbavě automobilů od 1.1.2011

Díky tomu, že sdělovací prostředky již delší dobu informují veřejnost o tom, že od 1.1.2011 podle vyhlášky číslo 283/2009 Sb. musí být silniční vozidla vybavena novými lékárničkami, je s touto skutečností veřejnost celkem dobře seznámena.

Díky tomu, že sdělovací prostředky již delší dobu informují veřejnost o tom, že od 1.1.2011 podle vyhlášky číslo 283/2009 Sb. musí být silniční vozidla vybavena novými lékárničkami, je s touto skutečností veřejnost celkem dobře seznámena. Málokdo však je seznámen s tím, že stejná vyhláška článkem 32 upravuje vyhlášku 341/2002 Sb. Tento článek zní : „V § 32 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 7b zní: „(11) Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu 7b).

A tak vážení motoristé pozor! Od 1.1.2011 nám vzniká povinnost vozit sebou a to v kabině vozidla reflexní vestu tak, aby v případě poruchy vozidla řidič již vystupoval z vozidla s oblečenou reflexní vestou.

Pavel Vaňáč
Vedoucí STK 34.11