Načítám...

Technické prohlídky pravidelné, stanovené zákonem č.56/2001 Sb.

Ceny technických prohlídek jsou ceny smluvní, stanovené na základě výměru MFČR z roku 2017 ve smyslu § 6 zákona č.526/90 Sb. o cenách. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Ceny jsou platné od 1.10.2018

Kategorie vozidla – druhPravidelná prohlídkaOpakovaná prohlídka
L1,L2,L3 - motocykl 620,-- Kč  
M1 - osobní automobil 840,-- Kč  
M1G - osobní automobil teréní 850,-- Kč  
M1 - osobní automobil speciální 880,-- Kč  
M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG 1 030,-- Kč  
M1 - kontrola těsnosti soustavy LPG a CNG (připočitatelná položka) 220,-- Kč 220 Kč
N1 - nákladní automobil 930,-- Kč  
N1 - speciální 950,-- Kč  
N1 - nákladní automobil s pohonem na LPGnebo CNG 1 150,-- Kč  
N1 - kontrola těsnosti soustavy LPG (připočitatelná položka) 220,-- Kč 220 Kč
O1 - přívěs nebrzděný 430,-- Kč  
O1,O2 - přívěs brzděný + speciální 600,-- Kč  
opakované prohlídky do 3 dnů včetně, 
4 - 30 den
opakované prohlídky zdůvodu neplnění emisí
  20,-- Kč  
210,-- Kč
60,-- Kč
Evidenční kontrola 440,-- Kč  
Evidenční kontrola na zahraniční doklady 590,-- Kč  
Vyhotovení opisu protokolu o technické prohlídce 40,-- Kč  
Vylepení náhradní nálepky 40,-- Kč  
Kontrola tažného zařízení nově namontovaného 220,-- Kč  
Zprostředkování výpisu o plnění emisního předpisu 1200,-- Kč  
Zprostředkování výpisu technických údajů 2200,-- Kč  
Zprostředkování potvrzení o schválení typu z některého státu EU 2200,-- Kč  Miroslav Krieger   
vedoucí STK 34.11