TECHNICKÉ PROHLÍDKY

Technické prohlídky pravidelné, stanovené zákonem č.56/2001 Sb.

Ceny technických prohlídek jsou věcně regulované ceny, stanovené na základě výměru MFČR z roku 2017 ve smyslu § 6 zákona č.526/90 Sb. o cenách.
Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Ceny jsou platné od 28.02.2017
Kategorie vozidla – druh Pravidelná prohlídka Opakovaná prohlídka
L1,L2,L3 - motocykl 510 Kč 210 Kč
M1 - osobní automobil 820 Kč 210 Kč
M1G - osobní automobil teréní 850 Kč 210 Kč
M1 - osobní automobil speciální 880 Kč 210 Kč
M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG 1030 Kč 210 Kč
M1 - kontrola těsnosti soustavy LPG a CNG (připočitatelná položka) 220 Kč 220 Kč
N1 - nákladní automobil 930 Kč 210 Kč
N1 - speciální 950 Kč 210 Kč
N1 - nákladní automobil s pohonem na LPGnebo CNG 1150 Kč 210 Kč
N1 - kontrola těsnosti soustavy LPG (připočitatelná položka) 220 Kč 220 Kč
O1 - přívěs nebrzděný 430 Kč 210 Kč
O1,O2 - přívěs brzděný + speciální 600 Kč 210 Kč
opakované prohlídky všech kategorií vozidel do 3 dnů včetně --- 100 Kč
Evidenční kontrola 440 Kč ---
Evidenční kontrola na zahraniční doklady 590 Kč ---
Vyhotovení opisu protokolu o technické prohlídce 40 Kč ---
Vylepení náhradní nálepky 40 Kč ---
Kontrola tažného zařízení nově namontovaného 220 Kč ---
Zprostředkování výpisu o plnění emisního předpisu 1200 Kč ---
Zprostředkování výpisu technických údajů 2200 Kč ---
Zprostředkování potvrzení o schválení typu z některého státu EU 2200 Kč ---

Pavel Vaňáč
Vedoucí STK 34.11

 


webdesign by DK design